Lejebetingelser

Det påhviler lejre at gennemgå, de lejede genstande

Evt. reklamationer eller mangler skal meddelelses udlejere straks og inde ibrugtagning.

Vi vil hurtigst muligt rette op på fejlen.

Lejer har det fulde ansvar for det lejede, i den aftalte lejeperiode herunder også hændelige uheld.

Er der mangler eller skader på det lejede, ved tilbageleveringen, er lejer pligtig til at erstatte dette, og afregne med chaufføren.

Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejren, ligesom lejer har ansvar for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende,der skades ved udlejer opsætning eller nedtagning af telte.

Udlejer har intet ansvar for person-, tingskader eller andre skader, der sker i og udenfor teltet.

Nærværende almindelige betingelser er en del af aftalegrundlaget mellem lejer og udlejer, og er lejer bekendt.

Såfremt en kontrakt annulleres, mindre end 14 dage før levering, har udlejer ret til det fulde beløb.

Ordren er bindende fra 8 dage efter ordrebekræftelses dato.

Evt. justeringer i antal og størrelse bedes meddelt senest 5 hverdage før leverings dato.

Ordrebekræftelses sendes via e-mail, eller via post.

Betaling netto kontant ved modtagelsen, eller indsat på vores bank konto i Jyske Bank,
0696 000 2274 558, således at beløbet er på vores konto senest 2 dager før levering, hvis ikke andet er aftalt.

Leveringsomkostninger er baseret på rationel fællestransport, hvilket vil sige at vi ikke kan give et præcist tidspunkt for levering og afhentning.

Leveringsomkostninger beregnes pr. postnummer, medmindre der er særlige omstændigheder ved leverings adressen.

Så som: skovvej, blindvej, parkering forbudt, etager, eller lignende, dette bedes oplyst, og leveringsomkostningern beregnes på den aktuelle sag ellers opkræves for ekstra arbejde.

Ønskes levering på fast tid, betales vognmandstakst.

 

Lejebetingelser specielt for telte.

Vi står altid for opsætning og nedtagning af vores telte.

Afstanden fra vor bil til opsætning stedet må ikke overskride 15 meter trapper tæller 1 meter pr. trin.

Vi kommer gerne ud og måler op, og kommer med gode ideer og forslag til hvordan der kan placeres et telt i jeres have – dette koster ikke ekstra.

Ved specielle forhold, skovvej, blindvej, parkering forbudt og lignende ring på telefon 20 71 51 81, og sammen finder vi løsningen på levering til jer.

Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker eller lignende på vores telt og vores andre gentande.

Når teltet ikke anvendes, skal det være lukket.

Teltet skal være ryddet på nedtagningstidspunktet og borde og stole skal stables som ved levering samt affald skal være fjernet. Modsat beregnes kr. 350,00 pr. påbegyndt oprydningstime.

Borde og stole m.m. vil ved levering blive sat i stabler, og lejer står selv for fordeling, samt opsætning af lys.

Udlejer kan kræve, at lejer skal lade teltet forsikre.

Ved force majeure eller lignende, der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer og andre.

Er lejer ikke til stede ved nedtagning, accepteres udlejers optælling.

 

Gulv
Ved lægning af gulv følges eksisternede terræn (terrængulv.) Ønskes opklodsning (dette kun mod forudbestillng), grundet skrånende grund, foregår dette efter tilbud/timeløn (såkaldt niveaugulv.)

For gulvet gælder, at de er velkommen til selv at lægge gulvet. Oplys venligst dette ved bestilling. De faktureres så for telt opsat samt gulv kr. 35 pr. kvm.

Ønskes gulv til eget telt, er dette også muligt i så fald leveres gulvet på paller, der køres tettest muligt til Deres telt.

Køreunderlaget skal være plant og fast så pallevogn kan bruges (dvs. asfalt, fliser, “SF”-sten og ligende), vi kan ikke køre med gulvpladerne på grus eller perlesten.

 

Lejebetingelser, for service, lysestager m.m.
Vi kan står for alt rengøring, mod betaling, hvis det ønskes, og aftales skriftligt, ellers gælder følgende.

Service skal leveres tilbage i afskyllet stand (der skal brugs vand til afskydning)

Service skal leveres tilbage i de kasser som det er modtaget i.

Glas og kopper skal sættes i de tilhørende opvaske bakker, med bunden opad.

Lysestager skal renses for stearin, dette gøres nemmest i varmt vand, med sulfo.

 

Lejebetingelser, ved afhentning.
Ønsker i selv at afhente de lejede genstande (gælder ikke telte), skal det ske i lukket bil eller trailer. Stole skal kunne transporteres stående og skal kunne fastgøres.

Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt, og ej heller opbevares under åben himmel.

Ring endelig 20715181 eller send en mail på lerche@lerchefestudlejning.dk.

Jeg glæder mig til at høre fra dig/ jer.

Venligst
Jeanette Hansen
Lerche-festudlejning